Skip directly to content

НАШАТА ГОРДОСТ

5 златни и 4 сребърни медала донесоха учениците на ОУ „Кулата” от състезание на СБНУ

ЗА ВАС ПЪРВОКЛАСНИЦИ/ График на дейностите за електронен прием за учебната 2021/2022 година

                  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “К У Л А Т А”  гр. КАЗАНЛЪК

      Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък, гр. Казанлък , ул. “19-ти Февруари” № 3 тел./факс 6 24 73

e-mail: oukula@abv.bg

 

Прием  на ученици в първиклас за учебната 2021/2022 година

15.09.2020 г.

Уважаеми родители,

На прага сме на новата учебна 2020-2021 година. Ситуацията налага тя да протече при нови условия и спазване на строги епидемични мерки.
На 15 септември ще открием тържествено учебната година с учениците от I и V клас в двора на училището от 9.30 часа, при спазване на дистанция.
Всички останали класове ще посрещнем в класните стаи - 10.30часа, при спазване мерките за безопасност – дезинфекция и лични предпазни средства за влизане в училище:

 

Страници