Skip directly to content

Проекти

Проект "Успех" за учебната 2013/2014 година

Област

Тематично направление

Ръководител

1.

Комуникативни умения на роден език

Клуб Училищна сцена

Снежанка Гаргова

2

Културни компетентности

Студио Музикални ритми с перкусии

Тодор  Колев

3

Здравно образование

Клуб  Българска кухня

Райна Павлова

4

Хуманитарни науки

Ателие Ние-наследниците на траките

Диана Ненчева Дончева

5

Комуникативни умения на чужд език

Студио Европейска приказка

Соня Георгиева Димитрова

6

Природоматематически науки

Студио Цветята в Розовата долина

Веселина Петрова

7

Културни компетентности

Студио Млад приложник

Стела Николова

8

Здравословен начин на живот

Клуб Да успяваме заедно

Христо Кратунков

9

Хуманитарни науки

Клуб Приказен свят

Илиана Спирова

10

Здравно образование

Клуб Европейска кухня

Румяна Колева

 

Бюджет проекти - 2012

Бюджет на проект "Успех-2012"

"Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Начало на проекта – 21.02.2012 г.

 Продължителност – 24 месеца

Координатор: Маргарита Минчева

Членове: Гергана Янакиева, Радостина Калчева, Параскева Дичева – ресурсен учител

 

ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

От  месец февруари 2012г. колегията при ОУ "Кулата"

работи по проекта "УСПЕХ" от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ за финансовата рамка 2007–2013 г.

в следните направления:

  • Театрално студио "Европейска приказка"
  • Ателие  'Ние – наследниците на траките"
  • Клуб - „Да успяваме заедно”
  • Студио - "Млад приложник"
  • Клуб - „Училищна сцена”
  • Клуб - Екология
  • Студио -  "Детски музикален театър"
  • Клуб - „Музикални ритми с перкусии”

Гости на представлението на "Дядовата ръкавичка" бяха децата от пет детски градини.

Публиката с интерес следеше всичко на импровизираната сценa. А накрая пя и танцува при изпълнението на клуб "Mузикални ритми с перкусии".

 

Клуб "Екология" с ръководител Илиана Спирова

 

Студио Млад приложник, Културни компетентности с ръководител Стела Михайлова Николова

Проведе първата си представителна изява – откриване на изложба на 22.03.2012г

 

 

 

 

 

 

 Повече може да прочетете в сайта на проекта "УСПЕХ":

http://uspeh.mon.bg/

МОСТОВЕ НАД ВСИЧКИ ГРАНИЦИ

„МОСТОВЕ НАД ВСИЧКИ ГРАНИЦИ” е името на международния проект, по който училище „Кулата” работи две години. Партньори са училища от Испания, Румъния, Полша и Белгия.

Инициативата е финансирана от Център за човешки ресурси, програма „Учене през целия живот”, раздел „Коменски” – училищни партньорства.

Ученици и учители се включиха активно в подготовката на материалите за всяка една от срещите в различните държави.

Децата си размениха писма, картички и рисунки; подготвиха различни мултимедийни презентации на природни и исторически забележителности, на традиционни приказки и стихотворения. Учениците се запознаха с много исторически факти от културното наследство и традиции на различните европейски държави.

Работата по проекта даде възможност на ученици и учители да подобрят уменията си в езиковото общуване и в работата с нови технологии. Преподавателите от партньорските училища споделиха опит за допълнителни дейности, които са важни за правилното управление на образователния процес.

Крайните продукти от работата по проекта са изложени в кътовете на Коменски във всяко едно от училищата и са включени в уебстраницата на целия проект – www.bobs2008.bravehost.com

Страници