Skip directly to content

ЗА ВАС ПЪРВОКЛАСНИЦИ

                  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “К У Л А Т А”  гр. КАЗАНЛЪК

      Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък, гр. Казанлък , ул. “19-ти Февруари” № 3 тел./факс 6 24 73

e-mail: oukula@abv.bg

 

Прием  на ученици в първиклас за учебната 2019/2020 година

https://school.kazanlak.bg/

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас през учебната 2020/2021година

1 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

 Начална дата за кандидатстване-отваряне на електронната Система за  прием в първи клас

29 май 2020г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване– затваряне на Системата

08 юни 2020г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

 Дата на класиране 

 11 юни 2020г.

До 17:00 часа на тази дата  се обявяват резултатите от класирането 

4

Начална дата за записване

12 юни 2020г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

Крайна дата на записване

17 юни 2020г.

 

 

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

2 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

18 юни 2020г.

 

Обявяване на свободните места за второ класиране до 17:00 ч.

2

Начална дата за кандидатстване - отваряне на Системата

19 юни 2020г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата

22 юни 2020г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

25 юни 2020г.

Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата за записване

26 юни 2020г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата за записване

29 юни 2020г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

3 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

  30 юни 2020г.

 

Обявяване на свободните места за Трето класиране до 17:00 ч.

2

Начална дата за кандидатстване- отваряне на Системата

01 юли 2020г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата – затваряне на Системата

04 юли 2020г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

06 юли 2020г.

Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата – записване

07 юли 2020г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата за записване

08 юли 2020г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

След приключване на електронния прием:

дата Дейности по приема
1 10 юли 2020 г. Обявяване на свободните места след Трето класиране

 

Post new comment