Skip directly to content

ЗА ВАС ПЪРВОКЛАСНИЦИ

                  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “К У Л А Т А”  гр. КАЗАНЛЪК

      Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък, гр. Казанлък , ул. “19-ти Февруари” № 3 тел./факс 6 24 73

e-mail: oukula@abv.bg

 

Прием  на ученици в първиклас за учебната 2018/2019  година

 

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019година

1 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за отваряне на системата

25май 2018г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

2

Крайна дата – затваряне на системата

31 май 2018г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Дата на класиране

05 юни 2018г.

Обявяване на резултатите от класирането в 17:00 ч.

4

Начална дата – записване

06 юни 2018г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

Крайна дата – записване

08юни 2018г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

2 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

11юни 2018г.

 

Обявяване на свободните места за второ класиране до 17:30 ч.

2

Начална дата за отваряне на системата

12юни 2018г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата – затваряне на системата

14юни 2018г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

15юни 2018г.

Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата за записване

18юни 2018г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата за записване

19юни 2018г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

3 класиране

No

Дата

Дейности по приема

1

20юни 2018г.

 

Обявяване на свободните места за трето класиране до 17:30 ч.

2

Начална дата за отваряне на системата

21юни 2018г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

3

Крайна дата – затваряне на системата

21юни 2018г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

25юни 2018г.

Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

5

Начална дата – записване

26юни 2018г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата – записване

27юни 2018г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

 

 

Post new comment