Skip directly to content

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ

• Качество на обучението

• Интегрирането на новите информационни и комуникативни технологии!

• Образователни технологии, поставящи в центъра ученика.

• Променени роли на ученика и учителя: ученикът-активен партньор, учителят-консултант.

• Нетрадиционни уроци

• Положителни нагласи чрез използване на интерактивни техники.

• Интернет като източник на информация, дигитални ресурси, електронна поща.

• Глобалната мрежа като средство за обучение – иновационна стратегия с висока ефективност.

• Изследователски умения

 

Post new comment