Skip directly to content

Въпроси, които Ви вълнуват:

Q

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, Ваканции, режим на обучение, ...

 

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2015/2016 година:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. - коледна ваканция
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. - зимна ваканция
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

Неучебни дни:

.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

08.02.2016 г.

  Режим на обучение - едносменен:

ЧАС   
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

Консултации:

денклас, учителипредмети
понед.  
вторник  
сряда  
четв.

 

 
петък  

 

Q

Кои са нашите учители?

Име, презиме и фамилия Образование Длъжност
  Донка Димова Симеонова Висше-магистър директор
1 Елена Георгиева Недялкова Висше-бакалавър старши уч.І -ІV клас
2 Радостина Милчева Калчева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
3 Румяна Димова Колева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
4 Маргарита Стефанова Минчева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
5 Веселина Янева Петрова Висше-бакалавър старши уч.І -ІV клас
6 Гергана Иванова Янакиева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
7 Рени Петкова Тенева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
8 Илиана Денева Спирова Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
9 Гергана Чорбаджийска Висше-бакалавър старши възпит.
10 Райна Кирилова Павлова Висше-бакалавър старши възпит.
11 Снежанка Георгиева Гаргова Висше-магистър старши уч.общ.предм.
12 Соня Георгиева Димитрова Висше-магистър учител
13 Стоян Ганчев Висше-магистър старши уч.общ.предм.
14 Милка Антимова Христова Висше-магистър старши уч.общ.предм.
15 Таня Тенчева Узунчева Висше-магистър учител I-VI клас
16 Теодора Благовестова Бакалова Висше-магистър  главен учител
17 Съби Росенов Кафеджиев Висше старши уч.общ.предм.
18 Диана Ненчева Йовчева-Дончева Висше-магистър старши уч.общ.предм.
19 Стела Михайлова Николова Висше-магистър старши учител I-IV клас
20 Тодор Спасов Колев Висше-магистър старши уч.общ.предм.

 

Q

Годишен план

Годишен план на Основно училище "Кулата" за учебната 2016/2017 година

Q

Организация на учебния ден

Организация на учебния ден за учебната 2016/2017 година

Страници