Skip directly to content

Въпроси, които Ви вълнуват:

Q

Кои са нашите учители?

Име, презиме и фамилия Образование Длъжност
1 Донка Димова Симеонова Висше-магистър директор
2 Веселина Кънчева Философова- Маринова Висше-магистри заместник- директор по учебната дейност
3 Радостина Милчева Калчева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
4 Стела Михайлова Николова Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
5 Маргарита Стефанова Минчева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
6 Веселина Янева Петрова Висше-бакалавър старши уч.І -ІV клас
7 Гергана Иванова Янакиева Висше-бакалавър старши уч.І -ІV клас
8 Рени Петкова Тенева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
9 Тодорка Аврамова Тенева Висше-магистър старши уч.общ.предм
10 Гергана Чорбаджийска Висше-бакалавър старши уч. I- IV клас
11 Райна Кирилова Павлова Висше-бакалавър старши учи.I- IV клас
12 Снежанка Георгиева Гаргова Висше-магистър старши уч.общ.предм.
13 Соня Георгиева Димитрова Висше-магистър учител
14 Елена Георгиева Недялкова Висше-бакалавър старши уч. I- IV клас
15 Милка Антимова Христова Висше-магистър старши уч.общ.предм.
16 Таня Тенчева Узунчева Висше-магистър учител I-VI клас
17 Теодора Благовестова Бакалова Висше-магистър  главен учител общ.предмети
18 Тихомир Георгиев Владов Висше-бакалавър  уч.общ.предм.
19 Диана Ненчева Йовчева-Дончева Висше-магистър старши уч.общ.предм.
20 Стела Михайлова Николова Висше-магистър старши учител I-IV клас
21 Тодор Спасов Колев Висше-магистър старши уч.общ.предм.

 

Q

Годишен план

Годишен план на Основно училище "Кулата" за учебната 2021/2022 година

Q

Организация на учебния ден

Организация на учебния ден за учебната 2021/2022 година

Страници