Skip directly to content

Посъветвай

Text Formats

Filtered HTML

 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
 • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Описание на тагПишетеПолучавате
  Котви се използват, за да се създават връзки с други страници.<a href="http://kulata.net">ОУ КУЛАТА</a>ОУ КУЛАТА
  Курсив<em>Курсив</em>Курсив
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  Цитиран<cite>Цитиран</cite>Цитиран
  Цитат в блок<blockquote>Цитат в блок</blockquote>
  Цитат в блок
  Кодиран текст, използван, за да се покаже програмистки код.<code>Кодиран</code>Кодиран
  Несортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент.<ul> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ul>
  • Първи елемент
  • Втори елемент
  Сортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент<ol> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ol>
  1. Първи елемент
  2. Втори елемент
  Няма помощна информация за тага li.
  Списъците със дефиниции са подобни на другите HTML списъци. С <dl> започва списъка с дефиниции, с <dt> започва всеки термин, и с <dd> започва описанието на всяка дефиниция.<dl> <dt>Първи елемент</dt> <dd>Първа дефиниция</dd> <dt>Втори елемент</dt> <dd>Втора дефиниция</dd> </dl>
  Първи елемент
  Първа дефиниция
  Втори елемент
  Втора дефиниция
  Няма помощна информация за тага dt.
  Няма помощна информация за тага dd.
  По подразбиране таговете за параграф се добавят автоматично, така че използвайте този таг, за да добавите нов параграф.<p>Параграф едно.</p> <p>Параграф две.</p>

  Параграф едно.

  Параграф две.

  По подразбиране таговете за нов ред се добавят автоматично, така че използвайте този таг, за да добавите нов ред. Изполването на тези тагове е различно, защото няма отваряща/затваряща двойка, както е при всички други тагове. Използвайте " /" във вътрешността на тага, за да осигурите съвместимост със стандарта XHTML 1.0Текст с <br /> таг за нов редТекст с
  таг за нов ред

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Описание на символПишетеПолучавате
  Амперсанд&amp;&
  По-голямо от&gt;>
  По-малко от&lt;<
  Кавичка&quot;"
 • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
 • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.