Skip directly to content

На 09.09. 2020 г. (понеделник) от 17:30 часа, ще се проведе родителска среща, за родителите на бъдещите първокласници, записани за учебната 2020-2021 година.

Post new comment