Skip directly to content

Информация за свободни места за ученици

Информацията за свободни места за ученик/ци  в Основно училище „Кулата“-Казанлък съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва  към 20.04.2022 г.:

 

 

клас

паралелка

описание

брой места

7

а

общообразователна

6

7

б

общообразователна

7

 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

ДОНКА СИМЕОНОВА

Директор на ОУ "Кулата" - Казанлък

Post new comment