Skip directly to content

Правилник за дейността на ОУ "Кулата" за учебната 2020/2021 година

Правилник за дейността на ОУ "Кулата" гр.Казанлък през учебната 2020/2021 година може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение.

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение, определени в Правилника за дейността на ОУ "Кулата" , може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Годишен план на Основно училище "Кулата" за учебната 2016/2017 година

Годишен план на Основно училище "Кулата" за учебната 2016/2017 година може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Организация на учебния ден 2019/2020 година

Организация на учебния ден  за учебната 2016/2017 година може да видите в раздел ИНФОРМАЦИЯ

Страници