Skip directly to content

Въпроси, които Ви вълнуват:

Q

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, Ваканции, режим на обучение, ...

 

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2015/2016 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. - Есенна ваканция
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. - коледна ваканция
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. - зимна ваканция
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

Неучебни дни:

.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

08.02.2016 г.

  Режим на обучение - едносменен:

ЧАС   
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

Консултации:

денклас, учителипредмети
понед.  
вторник  
сряда  
четв.

 

 
петък  

 

Q

Кои са нашите учители?

Име, презиме и фамилия Образование Длъжност
1 Теодора Благовестова Бакалова Висше-магистър директор
2 Веселина Кънчева Философова- Маринова Висше-магистри заместник- директор по учебната дейност
3 Радостина Милчева Калчева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
4 Румяна Димова Колева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
5 Маргарита Стефанова Минчева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
6 Веселина Янева Петрова Висше-бакалавър старши уч.І -ІV клас
7 Гергана Иванова Янакиева Висше-бакалавър старши уч.І -ІV клас
8 Рени Петкова Тенева Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
9 Илиана Денева Спирова Висше-магистър старши уч.І -ІV клас
10 Гергана Чорбаджийска Висше-бакалавър старши уч. I- IV клас
11 Райна Кирилова Павлова Висше-бакалавър старши учи.I- IV клас
12 Снежанка Георгиева Гаргова Висше-магистър старши уч.общ.предм.
13 Соня Георгиева Димитрова Висше-магистър учител
14 Елена Георгиева Недялкова Висше-бакалавър старши уч. I- IV клас
15 Милка Антимова Христова Висше-магистър старши уч.общ.предм.
16 Таня Тенчева Узунчева Висше-магистър учител I-VI клас
17 Лилия Пламенова Милева Висше-магистър  учител общ.предмети
18 Съби Росенов Кафеджиев Висше-бакалавър старши уч.общ.предм.
19 Диана Ненчева Йовчева-Дончева Висше-магистър старши уч.общ.предм.
20 Стела Михайлова Николова Висше-магистър старши учител I-IV клас
21 Тодор Спасов Колев Висше-магистър старши уч.общ.предм.

 

Q

Годишен план

Годишен план на Основно училище "Кулата" за учебната 2016/2017 година

Страници