Skip directly to content

15.09.2020 г.

Уважаеми родители,

На прага сме на новата учебна 2020-2021 година. Ситуацията налага тя да протече при нови условия и спазване на строги епидемични мерки.
На 15 септември ще открием тържествено учебната година с учениците от I и V клас в двора на училището от 9.30 часа, при спазване на дистанция.
Всички останали класове ще посрещнем в класните стаи - 10.30часа, при спазване мерките за безопасност – дезинфекция и лични предпазни средства за влизане в училище:

 

II, III , IV VI ,VII клас в 10.30 ч.

 

Молим, във връзка с мерките за безопасност в сградата на училището да се влиза с лични предпазни средства (маски, шлемове).

Очакваме вашето съдействие и подкрепа при спазване на всички предприети мерки за успешно и пълноценно протичане на учебния процес.

 

ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

 

 

 

 

Post new comment