Skip directly to content

Провеждане на национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

Математическо състезание "Европейско кенгуру" за ученици от I до VII клас , ще се проведе в Основно училище "Кулата", на 18.03.2021 г. от 12:00 часа.

Post new comment